Điều trị công nghệ cao

STT

Dịch vụ trị liệu

Đơn giá

I

ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO

 

Triệt lông vĩnh viễn công nghệ Motif – elase

 

1

Triệt lông mặt

10,000,000

2

Triệt lông nách

6,000,000

3

Triệt lông 1/2 tay

8,000,000

4

Triệt lông nguyên tay

10,000,000

5

Triệt lông 1/2 chân

10,000,000

6

Triệt lông nguyên chân

15,000,000

7

Triệt lông bikini viền

6,000,000

8

Triệt lông bikini

10,000,000

 

Điều trị công nghệ eCo2

9

Điều trị sẹo rỗ

5,000,000

10

Điều trị nám

5,000,000

11

Điều trị lão hóa

5,000,000

 

Điều trị công nghệ IPL

12

Điều trị mụn

1,200,000

 

Nâng cơ trẻ hóa

13

Nâng cơ RF

1,500,000

14

Nâng cơ Motif

5,000,000