Đắp Mask toàn thân

STT

Dịch vụ trị liệu

Thời gian

Đơn giá

I

ĐẮP MASK TOÀN THÂN

1

Đắp Mask khoai tây

45p

200,000

2

Đắp Mask yến mạch

45p

200,000

3

Đắp Mask bùn khoáng

45p

300,000

4

Đắp Mask làm sáng

45p

300,000

5

Đắp Mask tảo biển

45p

400,000

6

Đắp Mask Collagen

45p

1,000,000